Kalite Politikası

End olarak sektörel bilgi birikimi, hem geleneksel hem de yenilikçi yönetim anlayışı ve inovasyona sahip değerlerimizi benimsemiş Kalite Politikamız;

  1. Yer aldığı tüm sorun ve önerilerde değer yaratarak sektörün ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak.
  2. Müşterinin ve tedarikçinin işbirliğinde anlaşmazlık durumunda güvene dayalı çözüm üretebileceğimiz işbirliğinin temel üyesi olmak.
  3. Hedeflenen iş sonuçlarına ulaşabilmek için risk yönetimini etkin yapmaya ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeye odaklı olmayı.
  4. Uluslararası Kalite Sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için iletişim ve ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi.
  5. İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı ve yasalara tam uyum sağlayan örnek bir kuruluş olmayı kapsar.